ADVERTISEMENT

Ntabankulu Local Municipality (EC444)

Council & Management

Composition of Council:
ANC 31, EFF 4, AIC 1, ATM 1, DA 1
Controlling Party:
ANC
Mayor:
Ms Priscilla Tsileng Sobuthongo
Deputy Mayor:
n/a
Speaker:
Ms Vuyokazi Matwasa
Chief Whip:
Mr Sesulo Sophaqa
Other Council:
Ms Nosikhumbuzo Daniel
Inkosi Sindiswa Diko
Ms Eunice N Diko
Ms Nomfumaneko Fundakubi
Ms Mathembinkosi Gweqani
Ms Thabisa Lubisi
Ms Noma India Mbonomtsha
Inkosi Nosisa Mkomanzi
Ms Thembakazi Msuthu
Mr Zolani Mtyaphi
Ms Sophina Ncekana
Ms Madlamini P Ndabeni
Ms Nonzwakazi L Ndamase
Ms Kholeka Nomanzoyiya
Inkosi Mbulelelo J Nompokhwe
Inkosi Anele Sgwiji
Inkosi Zweloxolo P Siyoyo
Ms Nokuthula Sobuthongo
Ms Nontsikeleo Sthunzi
Inkosi Zweliphleela N Zoko
Municipal Manager:
Ms Ivy Sikhulu-Nqwena
Chief Financial Officer:
Olwethu Mdudi
Senior Management:
n/a
Communications Officers:
Mr Mluleki Dikane
Lungisile Mzanywa
The information in this directory is compiled from various sources and is subject to continual change. If you notice any errors or omissions, contact us so that we may correct them.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Powered by Creative 8 | Version: 2.10.24 / PHP Version: 8.1.29